Lister Nyskaping tilbyr bedrifts-rådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, kurs, internasjo-nalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

 

Squarespace er en prisvinnende “all-in-one platform” med en intuitiv løsning for kunden egne oppdateringer. Dette er en løsning som passer godt for bedrifter som har behov for en enkel presentasjon av virksomhet, tjenester og produkter på nett.

 

Coverks er en samlingsplass, en innvovasjonsplattform, en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank, en workshop, en prosjektplass, et arbeidsfellesskap, en moderne næringshage, en arena for kultur, kunst og musikk, en inspirerende café, en inkubator, et skaperverksted og mye mer. En ny arena for en ny generasjon kompetanse.