Konseptutvikling er en metodikk vi tar i bruk i rådgivningsprosesser med start-up bedrifter og bedrifter i utvikling. Metoden er effektiv både i forhold til utvikling av helhetlige forretningskonsepter såvel som i utviklingen av produkter og tjenester.

Strategisk Design er bruken av fremtidsrettede designprisipper for å øke virksomhetens innovative og konkurransemessige kvaliteter og er forankret i forretningsstrategi samt eksterne og interne forhold i virksomheten.

Kommunikasjonsstrategi: I likhet med forretningsstrategi, tar vi i merkevarebygging og markedsføring, i bruk kommunikasjon som et strategisk verktøy for å nå mål og visjoner. En kommunikasjonsstrategi er altså en overordnet strategi og plan for hvordan bedriften skal kommunisere til sine målgrupper og kan gjerne beskrives som;

Visuell identitet er utviklingen av helthetlige visuelle konsepter som strategisk verktøy for å formidle et forretingskonsept eller produkt. identitet. Den kan bestå av logo, fonter, farger og bildebruk, men også interiør, materialer og utforming av produkter.