Vi brenner for effektiv markedskommunikasjon og så skal det jo være fint å se på.

 
 
Construction life #1.jpg

Konseptutvikling er en metodikk vi tar i bruk i rådgivningsprosesser med start-up bedrifter og bedrifter i utvikling. Metoden er effektiv både i forhold til utvikling av helhetlige forretningskonsepter såvel som i utviklingen av produkter og tjenester.

Strategisk Design er bruken av fremtidsrettede designprisipper for å øke virksomhetens innovative og konkurransemessige kvaliteter og er forankret i forretningsstrategi samt eksterne og interne forhold i virksomheten.

Kommunikasjonsstrategi: I likhet med forretningsstrategi, tar vi i merkevarebygging og markedsføring, i bruk kommunikasjon som et strategisk verktøy for å nå mål og visjoner. En kommunikasjonsstrategi er altså en overordnet strategi og plan for hvordan bedriften skal kommunisere til sine målgrupper og kan gjerne beskrives som;

Visuell identitet er utviklingen av helthetlige visuelle konsepter som strategisk verktøy for å formidle et forretingskonsept eller produkt. identitet. Den kan bestå av logo, fonter, farger og bildebruk, men også interiør, materialer og utforming av produkter.

 

Kraften av suksess er kunnskap og samarbeid.


 
Yellow.jpg
 

Strategi er, enkelt og greit, å få tingene til å henge sammen.

 
Green.jpg
 

Gnizt Strategisk design AS
Gråsteinsveien 94
4400 Flekkefjord
Mob. 95 82 57 67

Rebecca Reimers
Strategisk rådgivning & grafisk design
Mob. 95 82 57 67
rebecca@gniztdesign.no

 
 
 

Det er ikke idéen i seg selv som gjør forskjellen. Det er hva du gjør med den.

 
Blue.jpg